Shadar: Liliana Benveniste | Ardjentina

Liliana Benveniste – ARDJENTINA

Kantadera, kompositora, profesora i analista de sistemas. Dedikada a la investigasion i difusion de la kultura sefaradi. Ambeza los kursos i seminarios de ladino Savor de Ladino, los solos en Ardjentina. Kompozo muzika para poezias espanyoles i ardjentinos en ladino. Enrejistro dos diskos: Ayres Buenos i Enkantes Sefaradies. Kolavora en traduksion de tekstos i kansiones a la lengua sefaradi i eskrive artikolos de investigasion para puvlikasiones internasionales. Empresenta espektakolos i konferensias de sujeto sefaradi, i konsertos de muzika en ladino, en Sudamerika, Los Estados Unidos, Evropa i Asia. Es ko-direktora i editora de eSefarad.com. Kordina Raizes de Sefarad (sieklo anual de aktividades, pelikolas i konferensias).

Deslizar arriba